Medicinska škola "Nadežda Petrović"
 

Nade Dimić br.4

11080 Zemun

Direktor: 011 2619 125

Sekretar: 011 2618 058

Računovodstvo: 011 2618 058

Koordinator stručne nastave: 011 2618 058

Referent za učenička pitanja: 011 2618 162

Zbornica: 011 307 66 33

fax: 011 2618 058

e-mail: skola@medicinskazemun.edu.rs