МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
"НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ"
 

Наде Димић бр.4
11080 Земун
e-mail: skola@medicinskazemun.edu.rs

Директор: 011 2619 125
Секретар: 011 2618 058
Рачуноводство: 011 2618 058

Зборница: 011 307 66 33
Психолог и педагог: 011 2618 058
Координатор стручне наставе: 011 2618 058
Референт за ученичка питања: 011 2618 162

Лице за заштиту података о личности
Секретар школе Ружа Николић

Лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја
Секретар школе Ружа Николић