Zdravstveni negovatelj
 

Od školske 2003/2004. godine u školi se obrazuje i novi obrazovni profil, u trogodišnjem trajanju, po novim nastavnim metodama, Zdravstveni negovatelj.

Nastavni plan i program ovog obrazovnog profila su koncipirani tako 40% nastave su časovi vežbi u školi i nastavnim bazama, što omogućava da učenik stekne dobro znanje i usvoji veštine za kvalitetno i kompetetno obavljanje svih procedura iz domena nege bolesnika i funkcionalno zavisnih osoba.

Predmeti koji se izučavaju na ovom profilu su:

I godina
II godina

 

III godina