Информатор о раду школеИзвештај о пружању стручне помоћи школи

 

Пројекат: "Humanistic Approach to

Education in an Interactive Classroom"

 

Извештај о раду школе

 

Годишњи план рада школе

 

Европски развојни план

 

Развојни план школе 2019-2024. године

 

Школски програм

 

Извештај о екстерном вредновању 

Завршни рачун школе за 2022. године

Завршни рачун школе за 2021. године

Завршни рачун школе за 2020. године

Завршни рачун школе за 2019. године

Завршни рачун школе за 2018. године

Завршни рачун школе за 2017. године

 

Финансијски план школе за 2023. годину

Финансијски план школе за 2022. годину

Финансијски план школе за 2021. годину

Финансијски план школе за 2019. годину

 


 

Јавна набавка-електрична енергија 2020. година

Јавна набавка-ђачка екскурзија 2020. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2019. година

Јавна набавка-ђачка екскурзија 2019. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2018. година

Јавна набавка-ђачка екскурзија 2018. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2017. година

Јавна набавка-ђачка екскурзија 2017. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2016. година

Јавна набавка-ђачка екскурзија 2016. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2015. година

 

Јавна набавка-електрична енергија 2014. година