Škola danas
 

    Danas, Medicinska škola ''Nadežda Petrović'' ima trideset jedno odeljenje i oko osamstotinaipedeset učenika. Još uvek je na adresi Nade Dimić br.4 u Zemunu. Možemo da se pohvalimo da je mnogo više učenika koji žele da upišu našu školu, nego što smo mi u mogućnosti da ih primimo. Iz godine u godinu, potrebno je sve više bodova za upis u ovu školu. Trudimo se da odgovorimo savremenim zahtevima nastave, ali ne želimo da izgubimo ozbiljnost i temeljitost klasičnog načina obrazovanja. Moderna oprema i očigledna nastava u saradnji sa proverenim metodama usvajanja znanja, dobar su put za uspešno obrazovanje i osposobljavanje za samostalan rad.

Stručni profil škole
U školi je omogućeno obrazovanje za sledeće stručne profile:


U školi naši učenici vežbaju u kabinetima:
Tri kabineta za zdravstvenu negu - ovi kabineti su renovirani i opremljeni vrlo skupom savremenom opremom. Pored uobičajenog materijala potrebnog za edukaciju učenika, ponosni smo na specijalne krevete za negu bolesnika sa antidekubit dušecima, EKG aparat, autoklav, aparat za oksigeno-terapiju, aspirator.
Kabinet za prvu pomoć - osim sto se prva pomoć izučava kao obavezan predmet, naša škola je svake godine vrlo uspešna na Republičkom takmičenju iz prve pomoći i realističkog prikaza povreda i stanja. Naši učenici vežbaju na četiri lutke za reanimaciju sa monitorom i nabavljen je profesionalni set za realistički prikaz povreda i stanja.
Kabinet za anatomiju i fiziologiju - raspolaze , osim uobičajene opreme i sitnog materijala, velikim modelom srca, torzom sa organima, skeletom sa obojenim pripojima misica. I u ovoj oblasti redovno učestvujemo na takmičenjima i ponosni smo na rezultate .
U školi imamo i:

Svi kabineti za kozmetički smer su renovirani i kupljena je nova oprema . U kabinetu za estetsku negu vrše se kozmetički tretmani savremenim aparatima (laser, ultrazvuk, bioptron, miolift, elektroforeza), tretmani tela (elektromisicna stimulacija), nega i dekoracija noktiju, šminka, depilacija masaža...
U kabinetu za kozmetologiju prave se svi preparati za kozmetički salon.
Svi kabineti su povezani i u svakom trenutku imaju stručnu pomoć dermatologa, estetskog hirurga i farmaceuta.
Na Dan kozmetičara u školi se svake godine organizuje takmicenje u šminkanju u pet kategorija: dnevna šminka, večernja šminka, fantazija, maska, body-art.

Osim ovih kabineta, škola je ponosna na kabinet za informatiku koji je opremljen najsavremenijim kompjuterima, mrežnom opremom, štampacima i vrlo modernim nameštajem.
Školska biblioteka je vrlo bogata. Osim lektire i beletristike, u biblioteci imamo veliki broj rečnika i enciklopedija, stručne literature, kao i medijatečke građe.

Reforma škole - CARDS

U našoj školi su se od 2002. godine sprovodili ogledni programi u okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja Ministarstva prosvete u saradnji sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju i razvoj. Redovno se pratio rad oglednih odeljenja, vršila se korekcija programa kako bi se podigao nivo nastavnog procesa. Nastavnici su se stalno stručno usavrsavali na odgovarajucim akreditovanim seminarima, a škola modernizuje nastavna sredstva. Evropska agencija za rekonstrukciju pri EU pomogla je opremanje pet kabineta savremenom opremom i učilima.