Правни прописи

Материјали за наставнике

Правни прописи - Министарство просвете Републике Србије

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњем образовању и васпитању


Нормативна акта Медицинска школе "Надежда Петровић"

 

Службени гласник бр. 2/1993

Службени гласник бр. 6/1995

Службени гласник бр. 6/2002

Службени гласник бр. 13/2002

Службени гласник бр. 1/2007

Службени гласник бр. 13/2007

Службени гласник бр. 2/2008

Службени гласник бр. 2/2009

Службени гласник бр. 6/2010

Службени гласник бр. 9/2015