Stručno veće društvenih nauka
 

Članovi stručnog veća su:

1. Đorić Nataša

2. Vanić Vasić Irena

3. Gojić Rasema

4. Dinić Tanja

5. Mitrović Aleksandar

6. Pujić Jelena

7. Svetlana Trikić

8. Lukić Stojanović Dijana

9. Džopalić Jelena

10. Peralović Branka

 

 

Predsednik stručnog veća je Džopalić Jelena