Стручно веће физичког васпитања и културе тела
 

Чланови стручног већа су:

1. Живојиновић-Брајтигам Биљана

2. Матијевић Мирко

3. Јовановић Јован

4. Костић Горан

5. Лакушић Милутин

 

Председник стручног већа је: Милутин Лакушић