Stručno veće matematike i informatike
 

Članovi stručnog veća su:

1. Jelenković Vladimir

2. Jovanović-Glavonjić mr Biljana

3. Knežević Nikola

4. Korugić Žaklina

5. Bjelobrk Nevena

6. Pešić Hilda

7. Rakić Ivan

8. Rakić Natalija

9. Radica Stojanović

Predsednik stručnog veća Knežević Nikola.