Стручно веће математике и информатике
 

Чланови стручног већа су:

1. Jeленковић Владимир

2. Joвановић-Главоњић мр Биљана

3. Kнежевић Никола

4. Koругић Жаклина

5. Бјелобрк Невена

6. Пешић Хилда

7. Ракић Иван

8. Ракић Наталија

Председник стручног већа је Kнежевић Никола.