Стручно веће медицинске групе предмета
 

Чланови стручног већа су:

1. Богићевић др Сања

2. Ђурђевић др Мирјана

3. Зец др Јасна

4. Нишавић Благојевић др Ана

5. Mијовић др Едита

6. Oбрадовић др Ксенија

7. Oбућина др Марина

8. Јеремић др Ненад

9.Поповић др Ђорђе

10. Милић др Ана

11. Шкрбић др Јанко

12. Косановић др Вања

 

Председник стручног већа је Mијовић др Едита