Stručno veće prirodnih nauka
 

Članovi stručnog veća su:

1. Andrić Ivana

2. Grkinić Ognjen

3. Ivanov Valentina

4. Jovović Jelena

5. Dživdžanović Snežana

7. Šunderić Snežana

 

 

Predsednik stručnog veća je Grkinić Ognjen