Стручно веће српског језика и

књижевности и уметности

 
 

Члаови стручног већа су:

1. Васиљевић Биљана

2. Joвановић Јелена

3. Koвачевић-Сапсај Снежана

4. Војислава Врцељ

5. Joвановић Јана

6. Kузмановић Јована

7. Maрчетић Бојана

8. Mилошевић Биљана

9. Перић Миљана

 

Председник стручног већа je Joвановић Јелена.