Stručno veće srpskog jezika i

književnosti i umetnosti

 
 

Članovi stručnog veća su:

1. Vasiljević Biljana

2. Jovanović Jelena

3. Kovačević-Sapsaj Snežana

4. Vojislava Vrcelj

5. Jovanović Jana

6. Kuzmanović Jovana

7. Marčetić Bojana

8. Milošević Dragana

9. Perić Miljana

 

Predsednik stručnog veća je Jovanović Jelena.