Stručno veće stranih jezika
 

Članovi stručnog veća su:

1. Biškupović Anita

2. Đokić Dana

3. Lazić Mirjana

4. Pavlović Daniela

5. Pavićević Dragana

6. Stojanović-Rosić Bojana

 

 

Predsednik stručnog veća je Dana Đokić.